Chi tiết sản phẩm


Phóng to
Cá Đổng Cờ fillet, dán

Ngày đăng:
Gói:
Từ khóa:
Giá:
Số lượng:
Thời gian giao hàng:

 Liên hệ ngay

Cá Đổng Cờ fillet, dán

Mô tả:

Mã sản phẩm      Itoyori BL Attached
Xuất xứ     Tho Quang SEAFOOD PROCESSING AND EXPORT Co.
Mô tả      Cá Đổng Cờ fillet, dán


Thông tin liên hệ:Không Online

 Liên hệ ngay