Chi tiết sản phẩm


Phóng to
TÀI LIỆU QUẢN TRỊ CÔNG TY XÂY DỰNG

Ngày đăng:
Gói:
Từ khóa:
Giá:
Số lượng:
Thời gian giao hàng:

 Liên hệ ngay

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu “ Bộ tài liệu QUẢN TRỊ CÔNG TY XÂY DỰNG ” . Bộ tài liệu này không chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp, mà còn cho tất cả mọi thành phần trong xã hội. Bộ tài liệu nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm , phổ biến kiến thức trong kinh doanh và quản lý. Toàn bộ tài liệu mà chúng tôi sắp giới thiệu dưới đây được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau: các buổi học hội thảo, chuyên đề , giáo trình các khóa học đào tạo quản lý kinh doanh, quản lý bán hàng của các trường Đại học cũng như của các học viện đào tạo từ nhiều nơi …… Chúng tôi hi vọng Bộ tài liệu này sẽ mang đến những kiến thức hữu ích đến cho mọi người, và đặc biệt cho các doanh nghiệp trên cả nước trong việc hoàn thiện bộ máy quản lý của mình.

Mô tả:

    QUẢN TRỊ CÔNG TY XÂY DỰNG

( Bộ tài liệu QUẢN TRỊ CÔNG TY XÂY DỰNG + 2 mục khuyến mãi giá : 400.000 đ )

 

QUÝ KHÁCH CÓ THỂ THAM KHẢO CÁC SẢN PHẨM KHÁC CỦA CHÚNG TÔI QUA qua trang web www.ht-manager.tk hoặc www.tailieu-doanhnghiep.tk  ( bấm vào mục tin tức để được download tài liệu miễn phí )

 

NỘI DUNG BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ CÔNG TY XÂY DỰNG

 

CHUYÊN ĐỀ 1: QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM&QUYỀN HẠN CỦA CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG

Mô tả chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty, phòng kế toán, hành chính, kinh doanh, các đội thi công công trình……….

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC QUY TRÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG

Bao gồm các quy trình xem xét lãnh đạo, quy trình xem xét hồ sơ, tài liệu, quy trình khắc phục sự cố công trình, quy trình triển khai các dự án……và các biểu mẫu kèm theo các quy trình.

CHUYÊN ĐỀ 3: QUY TRÌNH THI CÔNG XÂY LẮP

Bao gồm các Quy trình mua hàng hóa, quy trình lưu kho và bảo quản hàng hóa, quy trình bảo hành công trình, quy trình lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu thanh toán công trình xây dựng………

CHUYÊN ĐỀ 4: QUY CHẾ QuẢN TRỊ CÔNG TY XÂY DỰNG

Bao gồm các quy trình chuẩn bị hồ sơ thầu, lựa chọn nhà thầu, thực hiện thi công hạn mục công trình, quy trình quản lý dự án, quản lý tài chính, quy trình thanh toán và quyết toán công trình…………

 

PHẦN 1 : QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM&QUYỀN HẠN CỦA CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG

 

1.    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY XÂY DỰNG gồm các mục sau :

Chức năng và nhiệm vụ của hội đồng quản trị công ty xây dựng  : 4 trang .

Chức năng và nhiệm vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị : 2 trang .

Chức năng và nhiệm vụ phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc : 3 trang .

Chức năng và nhiệm vụ của thành viên hội đồng quản trị : 2 trang .

Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát công ty

 

2.    BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY XÂY DỰNG gồm các mục sau :

Bảng mô tả công việc của Giám đốc công ty : 3 trang .

Bảng mô tả công việc của giám đốc 1 ( chuyên môn khinh tế ) : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của giám đốc 2 ( chuyên môn kỹ thuật ) : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của giám đốc 3 ( chuyên môn kinh tế - kỹ thuật ) : 2 trang .

 

3.    PHÒNG NHÂN CHÍNH CÔNG TY gồm các mục sau :

Bảng chức năng và nhiệm vụ của phòng nhân chính : 4 trang .

Bảng mô tả công việc của trưởng phòng nhân chính : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của phó phòng chế độ chính sách : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của phó phòng hành chính quản trị : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của phòng y tế công ty : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của nhân viên thi đua – bảo hộ lao động : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của nhân viên lao động – tiền lương : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của nhân viên văn thư – lưu trữ đánh máy : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của nhân viên bảo vệ thường trực : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của nhân viên lái xe : 1 trang .

 

4.    PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CÔNG TY gồm các mục sau :

Chức năng và nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán xây dựng : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của kế toán trưởng xây dựng : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của phó phòng kế toán tổng hợp : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của phó phòng kiểm toán nội bộ : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của kế toán vật tư theo dõi tài sản : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của kế toán thanh toán , ngân hàng và bảo hiểm xã hội : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của thủ quỹ : 2 trang .

 

5.    PHÒNG VẬT TƯ CÔNG TY gồm các mục sau :

Chức năng và nhiệm vụ của phòng vật tư xây dựng 2 trang .

Bảng mô tả công việc của trưởng phòng vật tư xây dựng : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của phó phòng vật tư : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của nhân viên cơ khí – máy xây dựng : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của nhân viên thống kê nghiệp vụ : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của thủ kho : 1 trang .

 

6.    PHÒNG KINH DOANH CÔNG TY XÂY DỰNG gồm các mục sau :

Chức năng và nhiệm vụ của phòng kinh doanh công ty xây dựng : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của trưởng phòng kinh doanh xây dựng : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của phó phòng kinh doanh xây dựng : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của nhân viên dự toán , hợp đồng kinh tế và thanh toán khối lượng : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của nhân viên theo dõi khối lượng sản xuất : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của nhân viên thống kê nghiệp vụ : 2 trang .

 

7.    PHÒNG KỸ THUẬT gồm các mục sau :

Chức năng và nhiệm vụ của phòng kỹ thuật : 3 trang .

Bảng mô tả công việc của trưởng phòng kỹ thuật : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của phó phòng kỹ thuật : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của kỹ sư kỹ thuật và công nghệ thi công : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của chủ nhiệm công trình : 2 trang .

Bảng mô tả công việc của nhân viên khảo sát thí nghiệm : 2 trang .

 

8.    CÁC ĐỘI THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG gồm các mục sau

Bảng chức năng và nhiệm vụ của các đội thi công : 2 trang .

Bảng mô trả công việc của trưởng đội thi công : 2 trang .

Bảng mô trả công việc của phó đội thi công : 2 trang .

Bảng mô trả công việc của kỹ thuật viên : 2 trang .

Bảng mô trả công việc của kế toán thống kê : 2 trang .

Bảng mô trả công việc của tổ trưởng tổ sản xuất : 1 trang .

Bảng mô trả công việc của công nhân kỹ thuật : 1 trang .

Bảng mô tả công việc của các đội công trình : 2 trang .

 

PHẦN 2 : CÁC QUY TRÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG gồm các mục sau :

1. Quy trình xem xét lãnh đạo trong công ty xây dựng .

2. Quy trình kiểm soát hồ sơ trong công ty xây dựng .

3. Quy trình kiểm soát quản lý tài liệu trong công ty xây dựng .

4. Quy trình thi khắc phục sự cố của  các công trình

5. Đánh giá chất lượng nội bộ công ty

6. Quy trình đào tạo và tuyển dụng của công ty

7. Quy trình lập, triển khai kế hoạch các dự án của công ty

8. Quy trình thuê dịch vụ, chuyên gia

 

1. QUY TRÌNH XEM XÉT LÃNH ĐẠO TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG

Quy trình xem xét lãnh đạo : 4 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Kế hoạch họp : 1 trang .

Giấy mời họp : 1 trang .

báo cáo của đơn vị : 3 trang .

báo cáo của tổng công ty : 3 trang .

 

2. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG

Quy trình kiểm soát hồ sơ:  4 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Bảng danh mục hồ sơ lưu trữ

Giấy mượn hồ sơ

 

3.    QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG

Quy trình kiểm soát tài liệu trong công ty : 9 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Phiếu đề nghị viết,sửa đổi tài liệu : 1 trang .

Phiếu giao công việc : 1 trang .

Sổ giao ( mượn ) tài liệu , hồ sơ : 1 trang .

Biên bản xử lý tài liệu , hồ sơ : 1 trang .

Biên bảo giao nhận tài liệu hồ sơ : 1 trang .

Danh mục tài liệu nội bộ : 1 trang .

Danh mục tài liệu bên ngoài : 1 trang .

 

4.    QUY TRÌNH KHẮC PHỤC SỰ CỐ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Quy trình khắc phục sự cố của công trình : 4 trang .

 

5.    QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ CÔNG TY

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ công ty : 7 trang , và kèm theo các biểu mẫu của quy trình sau :

Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ của công ty : 1 trang .

Thông báo đánh giá chất lượng nội bộ : 2 trang .

Phiếu đánh giá chất lượng nội bộ : 3 trang .

Phiếu yêu cầu hành động khắc phục : 2 trang .

Các điểm lưu ý khi đánh giá chất lượng nội bộ : 2 trang .

Báo cáo đánh giá chất lượng : 2 trang .

Báo cáo tổng hợp đánh giá chất lượng nội bộ : 5 trang .

 

6.    QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG

6.1. Quy trình đào tạo của công ty , 5 trang gồm các biểu mẫu sau của quy trình :

Kế hoạch đào tạo nâng lương , nâng bậc : 2 trang .

Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo năm : 2 trang .

Chương trình đào tạo nhân viên : 2 trang .

Báo cáo kết quả đào tạo năm ( áp dụng cho nâng lương nâng bậc ) : 2 trang .

Kế hoạch đào tạo năm : 1 trang .

Báo cáo kết quả đào tạo ( đối với các khóa đào tạo do bên ngoài tổ chức ) : 1 trang .

Phiếu theo dõi đào tạo cá nhân : 1 trang .

Đơn đề nghị đào tạo : 1 trang .

Danh sách tham dự khóa đào tạo : 1 trang.

 

6.2. Quy trình tuyển dụng cán bộ nhân viên : 4 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình  :

Phiếu đề nghị tuyển dụng : 1 trang .

Kết quả kiểm tra sơ tuyển : 1 trang .

Thông báo thử việc : 1 trang .

Kết quả thử việc : 1 trang .

 

7.    QUY TRÌNH LẬP VÀ TRIỂN KHAI SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CÔNG TY

Quy trình lập và triển khai sản xuất : 8 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Dự kiến kế hoạch sản xuất của Công ty : 1 trang .

Các chỉ tiêu kế hoạch năm : 1 trang .

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm... giao đơn vị : 2 trang .

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm... cho đơn vị : 2 trang .

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện : 2 trang .

Báo cáo thực hiện kế hoạch tháng (quý)... của đơn vị : 1 trang .

Báo cáo thực hiện kế hoạch tháng... của Công ty : 1 trang .

Báo cáo tổng hợp thực hiện kế hoạch của tổng công ty : 4 trang .

Bảng tổng hợp theo dõi thực hiện kế hoạch năm... của Công ty : 1 trang .

Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch năm... của đơn vị : 1 trang .

Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch năm... của Công ty : 1 trang .

 

8.    QUY TRÌNH THUÊ DỊCH VỤ , CHUYÊN GIA TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Quy trình thuê dịch vụ , chuyên gia : 12 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Phiếu đánh giá tổ chức dịch vụ , chuyên gia : 1 trang .

Bảng tổng hợp hoạt động thuê dịch vụ , chuyên gia : 1 trang .

Danh sách tổ chức dịch vụ : 1 trang .

Danh sách chuyên gia : 1 trang .

Kết quả lựa chọn tổ chức dịch vụ , chuyên gia : 1 trang .

 

PHẦN 3 : QUY TRÌNH THI CÔNG XÂY LẮP gồm các mục sau

1  Quy trình tham dự và triển khai công tác tham dự thầu

2  Quy trình nghiệm thu - thanh toán công trình xây dựng

3  Quy trình Lựa chọn nhà thầu phụ (thi công xây lắp)

4 Quy trình Thi công nền đất

5 Quy trình Thi công thoát nước

6 Quy trình Thi công  đường

7 Quy trình Thi công xây dựng nhà thấp tầng

8  Quy trình mua hàng

9  Quy trình lưu kho, bảo quản hàng hóa

10 Quy trình kiểm tra thiết bị đo lường

11 Quy trình bảo hành công trình

12 khắc phục sự cố

13 Phân tích dữ liệu thống kê

 

1. QUY TRÌNH THAM DỰ VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU: 6 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Phiếu thông tin mời thầu : 1 trang .

Báo cáo đánh giá khả năng tham dự thầu : 1 trang .

 

2. QUY TRÌNH NGHIỆM THU – THANH TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG : 21 trang , kèm theo các biểu mẫu của quy trình sau :

Biên bản bàn giao và nghiệm thu mốc giới định vị công  trình : 2 trang .

Kế hoạch lựa chọn đơn vị tham gia thi công: 2 trang .

Danh sách các nhà thầu tham gia thi công: 2 trang .

Biên bản kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi thi công: 2 trang .

Phiếu đo đạc kiểm tra công trình: 2 trang .

Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng: 2 trang .

Biên bản nghiệm thu nội bộ hoàn thành bộ phận công trình - giai đoạn thi công xây dựng: 2 trang .

Biên bản nghiệm thu nội bộ hoàn thành hạng mục công trình - công trình xây dựng đưa vào sử dụng: 2 trang .

Biên bản nghiệm thu nội bộ lắp đặt tĩnh thiết bị: 2 trang .

Biên bản nghiệm thu nội bộ thiết bị chạy thử (đơn động, liên động) không tải: 2 trang .

Biên bản nghiệm thu nội bộ thiết bị chạy thử liên động có tải: 2 trang .

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành: 2 trang .

Báo cáo tổng kết hoàn thành công trình: 4 trang .

Biên bản phát sinh khối lượng: 2 trang .

 

3.    QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU PHỤ  ( THI CÔNG XÂY LẮP )

Quy trình lựa chọn nhà thầu phụ : 7 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Danh sách nàh thầu xây lắp : 1 trang .

Phiếu thu thập thông tin sơ bộ về nhà thầu : 1 trang .

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu : 1 trang .

Biểu đánh giá , lựa nhà thầu phụ bên ngoài : 1 trang .

 

4.    QUY TRÌNH THI CÔNG NỀN ĐẤT 7 trang .

 

5.    TRÌNH TỰ , CÁCH THỨC THI CÔNG TUYẾN THOÁT NƯỚC : 10 trang .

 

6.    QUY TRÌNH THI CÔNG ĐƯỜNG : 25 trang .

 

7.    QUY TRÌNH THI CÔNG NHÀ THẤP TẨNG : 12 trang .

 

8.    QUY TRÌNH MUA HÀNG PHỤC VỤ CÁC CÔNG TRÌNH :

Quy trình mua hàng : 6 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Phiếu nhu cầu cung cấp hàng hóa : 1 trang .

Phiếu thu thập thông tin và đánh giá nhà cung ứng : 1 trang .

Phiếu giao nhận hàng : 1 trang .

Phiếu đánh giá lại : 1 trang .

Biểu mẫu danh sách nhà cung ứng : 1 trang .

Sổ theo dõi giao nhận hàng : 1 trang .

Sổ theo dõi hợp đồng mua hàng hóa : 1 trang .

Sổ theo dõi hợp đồng : 1 trang .

 

9.    QUY TRÌNH LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN HÀNG HÓA LƯU GIỮ TRONG KHO

Quy trình lưu kho và bảo quản hàng hóa : 4 trang .

Báo cáo tình hình hoạt động của kho : 1 trang .

 

10.     QUY TRÌNH KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH :

Quy trình kiểm tra thiết bị đo lường : 5 trang .

Danh mục thiết bị đo lường : 5 trang .

Danh mục thiết bị , dụng cụ đo : 1 trang .

Biểu mẫu theo dõi quản lý , dụng cụ thiết bị đo : 1 trang .

 

11.    QUY TRÌNH BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG : 5 trang .

 

12.     QUY TRÌNH KHẮC PHỤC SỰ CỐ XÂY DỰNG

 

13.     QUY TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ

Quy trình phân tích dữ liệu thống kê : 11 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng : 1 trang .

Phiếu thăm dò ý kiến đối tác : 1 trang .

BIiểu mẫu tổng hợp ý kiến đóng góp năm : 1 trang .

Biểu mẫu tổng hợp ý kiến đóng góp 3 năm : 3 trang .

Báo cáo phân tích kết quả đóng góp ý kiến năm : 3 trang .

Báo cáo phân tích kết quả đóng góp ý kiến 3 năm : 3 trang .

Biểu mẫu tổng hợp giá trị sản lượng 3 năm : 1 trang .

Báo cáo phân tích giá trị sản lượng thực hiện năm : 1 trang .

Báo cáo phân tích giá trị sản lượng thực hiện 3 năm : 1 trang .

Biểu mẫu tổng hợp giá trị sản lượng thực hiện của công ty : 1 trang .

Phiếu thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng : 1 trang .

 

PHẦN 4 : QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY XÂY DỰNG gồm các mục sau

1 Quy trình quản lý công văn

2 Quy trình chuẩn bị hồ sơ đấu thầu và ký kết hợp đồng

3 Quy trình điều độ thi công công trình

4 Quy trình lựa chọn nhà thầu phụ

5 Quy trình giải quyết khiếu nại, phản hồi khách hàng

6 Quy trình thực hiện thi công các hạng mục công trình

7 Quy trình quản lý thi công các công trình giao thông

8 Quy trình quản lý kho ở công trường

9 Quy trình quản lý máy móc thiết bị và kiểm soát thiết bị đo lường, kiểm tra

10 Quy trình thanh toán và quyết toán công trình

11 Quy trình hoạch định chất lượng một dự án

12 Quy trình quản lý mua và cung cấp vật tư chính

13 Hướng dẫn kiểm tra vật tư nhập vào công trình

14 Hướng dẫn sử dụng thiết bị thi công

15 Quy trình đầu tư thiết

16 Quy trình quản lý dự án

17 Quy trình quản lý tài chính

18 Quy trình quản lý tiến độ thi công

19 Quy chế quản trị công ty xây dựng

20 Mô tả công việc phòng xây dựng

 

1.    QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG VĂN TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG

Quy trình quản lý công văn đến và đi : 7 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Sổ theo dõi công văn đến : 1 trang .

Sổ theo dõi công văn đi : 1 trang .

Sổ chuyển giao văn bản : 1 trang .

Danh mục thông báo : 1 trang .

 

2.    QUY TRÌNH CHUẨN BỊ HỒ SƠ ĐẤU THẦU VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Quy trình chuẩn bị hồ sơ đấu thầu và ký kết hợp đồng : 5 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Danh mục các hồ sơ khách hàng cung cấp

Kế hoạch chuẩn bị hồ sơ dự thầu

Sổ theo dõi hợp đồng

 

3.    QUY TRÌNH ĐIỀU ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Quy trình điều độ thi công công trình : 7 trang và kèm theo các biểu mẫu của quy trình :

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm : 1 trang .

Báo cáo kết quả SXKD tháng của các công trình : 1 trang .

Báo cáo thực hiện sản lượng 6 tháng đầu năm , kế hoạch 6 tháng cuối năm : 1 trang .

Bảng báo cáo sản lượng tháng : 1 trang .

Bảng báo cáo vật tư : 1 trang .

Bảng báo cáo tổng hợp tháng ....năm........ : 1 trang .

 

4.    QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU PHỤ

Quy trình lựa chọn nhà thầu phụ : 3 trang và kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Phiếu đánh giá nhà thầu phụ : 1 trang .

Danh sách nhà thầu phụ : 1 trang .

Báo cáo tình hình thực hiện của các nhà thầu phụ : 1 trang .

 

5.    QUY TRÌNH THU THẬP , GHI NHẬN VÀ XỬ LÝ CÁC KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Thủ tục xử lý khiếu nại của khách hàng : 7 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Phiếu ghi nhận ý kiến khách hàng : 1 trang .

Sổ theo dõi khiếu nại của khách hàng : 1 trang .

Phiếu thu thập ý kiến khách hàng : 1 trang .

Phiếu tổng hợp ý kiến khách hàng : 1 trang .

 

6.    QUY TRÌNH THỰC HIỆN THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CỦA CÔNG TRÌNH

Quy trình thực hiện thi công các hạng mục công trình : 7 trang , và kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Biên bản đo đạt kiểm tra : 1 trang .

Biên bản kiểm tra chất lượng vật tư : 1 trang .

Biên bản kiểm tra việc đặt cốt thép và ván khuôn : 1 trang .

Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong : 1 trang .

Kiểm tra nghiệm thu công trình đã xây dựng xong : 1 trang .

Nghiệm thu để đưa công trình xây xong vào sử dụng : 4 trang .

 

7.    QUY TRÌNH QUẢN LÝ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Quy trình quản lý thi công các công trình thi công : 6 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Danh mục các hồ sơ dự án : 1 trang .

Quyết định thành lập ban chỉ đạo công trình : 1 trang .

Giấy yêu cầu cấp vật tư , thiết bị thi công : 1 trang .

Biên bản bàn giao công trình : 1 trang .

Phiếu giao việc : 1 trang .

Biên bản bàn giao hồ sơ hoàn thành : 1 trang .

 

8.    QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO Ở CÔNG TRƯỜNG

Quy trình quản lý kho ở công trường : 3 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Quyết định  điều động nhân lực : 1 trang .

Bản cam kết nhận quản lý kho : 1 trang .

Biên bản bàn giao quản lý tài sản : 1 trang .

Biên bản hư hỏng vật tư  : 1 trang.

Báo cáo vật tư cuối tháng : 1 trang .

 

9.    QUY TRÌNH QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ KIỂM SOÁT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Quy trình quản lý máy móc thiết bị và kiểm soát thiết bị đo lường : 10 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Quyết định điều động : 1 trang .

Biên bản bàn giao quản lý tài sản : 1 trang 

Cam kết sử dụng thiết bị : 1 trang .

Danh sách thiết bị Công ty : 8 trang .

Báo cáo tình hình sử dụng thiết bị của công ty : 1 trang .

Biên bản hỏng máy : 1 trang .

Kế hoạch sửa chữa , bảo dưỡng thiết bị : 1 trang .

 

10.     QUY TRÌNH THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

Quy trình thanh toán và quyết công trình : 4 trang .

Giấy dự trù vây vốn sản xuất : 1 trang .

 

11.    QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHẤT LƯỢNG MỘT DỰ ÁN : 3 trang .

 

12.    QUY TRÌNH QUẢN LÝ MUA VÀ CUNG CẤP VẬT TƯ CHO CÔNG THI CÔNG .

Quy trình quản lý mua và cung cấp vật tư : 4 trang , kèm theo các biểu mẫu của quy trình sau :

Phiếu đánh giá nhà cung cấp : 1 trang .

Danh sách nhà cung cấp vật tư : 1 trang .

Sổ theo dõi nhà cung cấp : 1 trang .

Giấy yêu cầu cấp vật tư, thiết bị thi công : 1 trang .

 

13.    QUY TRÌNH KIỂM TRA VẬT TƯ NHẬP VÀO CÔNG TRÌNH :

Quy trình kiểm tra vật tư nhập vào công trình : 4 trang .

Phiếu nhập kho : 1 trang .

Biên bản kiểm tra vật tư : 1 trang .

 

14.    QUY TRÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH : 3 trang .

 

15.    QUY TRÌNH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH :

Quy trình đầu tư thiết bị : 2 trang , kèm theo các biểu mẫu sau của quy trình :

Đơn dự thầu : 1 trang .

Bảo lãnh dự thầu : 1 trang .

Bảng chào giá : 1 trang .

Thư mời chào giá cạnh tranh : 1 trang .

Hướng dẫn công tác đấu thầu đầu tư thiết bị : 1 trang .

 

16.    QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Quy trình quản lý dự án : 5 trang .

Sơ đồ tổ chức ban điều hành dự án : 1 trang .

Danh mục tài liệu đầu vào của dự án : 1 trang .

Bảng tiến độ tổng thể dự án : 1 trang .

Biên bản bàn giao mặt bằng , tim , mốc dự án : 1 trang .

Phiếu yêu cầu giám sát công việc : 1 trang .

Báo cáo công việc hàng tuần và tiến độ công việc cho tuần tiếp theo : 1 trang .

Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc : 1 trang .

Biên bản bàn giao công trình : 1 trang .

 

17.    QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY

Quy trình quản lý tài chính : 4 trang , kèm theo các biểu mẫu của quy trình sau :

Phiếu đề nghị tạm ứng : 1 trang .

Giấy thanh toán : 1 trang .

Phiếu thanh toán nhiên liệu : 1 trang .

Lệnh lái xe : 1 trang .

Phiếu báo khách : 1 trang .

Giấy thanh toán tiền tạm ứng : 1 trang .

 

18.    QUY TRÌNH QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH :

Quy trình quản lý tiến độ thi công : 2 trang .

Báo cáo khối lượng thi công dự án : 1 trang .

Thông báo giao ban sản xuất dự án : 1 trang .

Sổ nhật ký điều độ sản xuất : 1 trang .

 

19.    QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY XÂY DỰNG

1.  Nhiệm vụ , trách nhiệm của bộ máy điều hành , giúp việc

Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng

Nhiệm vụ quyền hạn Bộ máy giúp việc

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kỷ thuật

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kinh doanh

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng tài chính

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Vật tư thiết bị

Nhiệm vụ trách nhiệm quyền hạn của Phòng Nhân chính

Trách nhiệm quyền hạn đội trưởng sản xuất

Trách nhiệm quyền lợi của Tổ sản xuất

 

2.  Quản lý kinh doanh , giao khoán nội bộ

Mục đích giao khoán

Yêu cầu giao khoán

Nguyên tắc xây dựng bản giao khoán nội bộ

Quy định về thời gian và nội dung hợp đồng giao khoán nội bộ

Các bước xây dựng bản khoán

Hình thức giao nhận khoán

Trách nhiệm và quyền hạn bên nhận khoán ( đội thi công )

 

3. Quản lý vật tư - thiết bị

Trách nhiệm của Đội sản xuất quản lý vật tư luân chuyển

Yêu cầu đối với vật tư kỷ thuậ

Trách nhiệm của Đội thi công quản lý vật tư kỷ thuật

Yêu cầu chung công tác quản lý máy thiết bị

Kinh phí bão lãnh thiết bị

Trách nhiệm của Xưởng đối với công tác quản lý máy thiết bị

Trách nhiệm và quyền lợi của công nhân vận hành thiết bị

Trách nhiệm Đội thi công

Công tác an toàn vận hành máy

 

4. Mô tả công việc phòng xây dựng.

Chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của phòng xây dựng : 5 trang .

Mô tả công việc của phòng xây dựng : 3 trang .

Mô tả công việc của trưởng phòng xây dựng : 3 trang .

Mô tả công việc của nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ : 2 trang .

Mô tả công việc của đội duy tu sữa chữa : 2 trang .

 

 

**********  KHUYẾN MÃI **********

 

Khi khách hàng mua Bộ tài liệu của chúng tôi. Chúng tôi xin tặng kèm 1 số sản phẩm sau :

 

PHẦN KHUYẾN MÃI 1 :  1 CD Marketing với huyền thoại Philip Kotler

Sự kiện “ Cha đẻ của nền Marketing hiện đại ” có mặt tại Việt Nam làm xôn xao giới truyền thông và thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Trong những ngày lưu lại Việt Nam đã dành một ngày trò chuyện với 700 doanh nhân đến từ các nước Đông Nam Á về những bí quyết thành công trong Marketing và kinh doanh.

320 $ là cái giá bạn phải trả nếu vào nghe buổi thuyết trình của Philip Kotler, tại Khách Sạn Sheraton – TP Hồ Chí Minh.

Philip Kotler không chỉ được xem là huyền thoại duy nhất về Marketing, là cha đẻ của tiếp thị hiện đại thế giới, là người khai sinh ra chuyên ngành marketing đang được phổ biến trên khắp toàn cầu, mà còn là một bậc thầy quản trị vĩ đại. Ông cũng là tác giả và đồng tác giả của hơn 100 cuốn sách về Marketing và quản trị kinh doanh, trong đó có cuốn Marketing Management, là một trong những cuốn sách kinh điển nhất của ngành Marketing trên toàn thế giới.

 

Nội dung  gồm có:

+ Phỏng vấn Philip Kotler.

Phần mềm Marketting MindMapper Pro 2008;

+ Palo Alto Business Plan Pro 2007 Premier Edition ( Phần mềm lập kế hoạch kinh doanh );

+ Palo Alto Marketing Plan Pro 6.0 Premier ( Lập dự án Marketing ).

+ Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý vật tư, công nợ khách hàng.

+ Sách của Kotler.

 

PHẦN KHUYẾN MÃI 2 :  1 CD DỮ LIỆU 28 TRIỆU EMAIL DÀNH CHO QUẢN CÁO SẢN PHẨM

Nếu bạn làm chủ Doanh nghiệp bạn sẽ nhận thấy một điều là chi phí cho quảng cáo ở Việt Nam là quá đắt đỏ. Có bao nhiêu Doanh Nghiệp Việt Nam quảng cáo trên truyền hình ? Có lẽ đếm trên đầu ngón tay ? Có bao nhiêu Doanh Nghiệp đặt LOGO trên VNN, VNEXPRESS, DANTRI….? Chưa tới 100 ? Vậy hơn 200.000 Doanh Nghiệp khác đang làm gì để quảng cáo ?

Hiện nay trên thị trường có nhiều trang web đang rao bán danh sách 28 triệu Email dùng cho quảng cáo với giá khá cao khoảng từ 200.000đ đến 500.000đ. Nay, chúng tôi dành tặng miễn phí cho quý doanh nghiệp toàn bộ dữ liệu 28 triệu Email dành cho quảng cáo khi mua Bộ tài liệu doanh nghiệp của chúng tôi .

 

SẢN PHẨM BAO GỒM:

+ Dữ liệu hơn 28 triệu EMAIL Việt Nam được cập nhập mới ( phân loại tất cả các địa chỉ email Việt Nam thành các nhóm khác nhau theo domain, ngành nghề, địa lý……..). Giúp Doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá hình ảnh công ty, giới thiệu sản phẩm của mình đến trực tiếp với người tiêu dùng thông qua việc gửi Email.

+ Chúng tôi cung cấp 28 triệu Email để các Doanh nghiệp giảm chi phí trong việc quảng cáo sản phẩm , quảng bá hình ảnh công ty đến nhiều doanh nghiệp khác trên toàn quốc nhằm mục đích tiết kiệm thời gian, đem lại những đơn đặt hàng bất ngờ.

 

    Dữ liệu bao gồm:

 Danh sách email tại Hà Nội, tp HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng………….

Danh sách các doanh nghiệp từ Sở thương mại Việt Nam .

Danh sách Email các công ty du lịch tại tp HCM.

Danh sách các công ty nằm trong nhóm Thương Hiệu Việt.

Danh sách khách hàng Viettel.

Danh sách khách hàng của Mobifone.

Danh sách khách hàng của viễn thông.

Danh sách các công ty thực phẩm tại Việt Nam .

Danh sách các công ty xây dựng tại Việt Nam .

Danh sách các công ty công nghiệp tại Việt Nam

Danh sách khách hàng của FPT

Danh sách Email các công ty tin học tại Hà Nội

Danh sách các khách sạn tại Việt Nam .

Danh sách các công ty tại Hà Nội.

Danh sách các công ty tại tp HCM

Danh sách các công ty tại Hải Phòng.

Danh sách các công ty tại Đà Nẵng

Danh sách các công ty quảng cáo tại Việt Nam

Danh sách các công ty hóa chất tại Việt Nam

Và còn rất nhiều chuyên mục khác

 

Danh bạ 120.000 doanh nghiệp của các tỉnh thành trong cả nước từ Hà Giang đến Cà Mau

Bao gồm      

Tên công ty

Đại chỉ công ty

Website

Người đại diện ( giám đốc ) công ty

Loại hình kinh doanh

Số Telephone / Fax

Giúp các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm khách hàng mới, tiềm năng, thuận lợi trong việc giới thiệu sản phẩm, liên hệ hợp tác….. đến với các doanh nghiệp của các tỉnh thành trong toàn quốc.

 

…………………………………………………

 

 

*** LỢI ÍCH:

 

TIẾT KIỆM RẤT NHIỀU THỜI GIAN

CHI PHÍ RẤT THẤP – TẠO RA LỢI NHUẬN CAO

ĐEM LẠI NHỮNG ĐƠN ĐẠT HÀNG BẤT NGỜ.

 

 

I / XUẤT XỨ CỦA BỘ TÀI LIỆU :

 

1. Toàn bộ tài liệu của chúng tôi được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau: các buổi học hội thảo, chuyên đề, trên internet, CD, giáo trình các khóa học đào tạo quản lý kinh doanh, quản lý bán hàng của các trường Đại học cũng như của các học viện đào tạo từ nhiều nơi ……

2. Tất cả các file đều chủ yếu là dạng file word, nếu file dưới dạng khác chúng tôi sẽ chú thích (ví dụ như file excel). 

3. Ưu điểm của tài liệu là khách hàng dễ dàng tham khảo, chỉnh sửa, cải tiến theo thực tế áp dụng trong doanh nghiệp.

 

II/ HÌNH THỨC NHẬN TÀI LIỆU:

 

Vì dung lượng của Bộ tài liệu quá lớn nên chúng tôi sẽ gửi toàn bộ tài liệu trên cũng như những nội dung trong khuyến mãi cho khách hàng thông qua các đĩa CD theo từng mục cụ thể và rõ ràng để khách hàng có thể dễ sử dụng .

 

III /  CÁCH ĐẶT HÀNG:

 

Quý khách xin xui lòng cho chúng tôi biết thông tin của quý khách :

+ Tên người nhận Bộ tài liệu .

+ Địa chỉ nơi nhận Bộ tài liệu .

+ Số điện thoại của quý khách để chúng tôi liên hệ .

+ Tên bộ tài liệu mà quý khách cần mua .

Và gửi qua Email    nguyentung269@yahoo.com.vn  hoặc nhắn tin đến số 0942 004 614

( chúng tôi sẽ gửi ngay Bộ tài liệu đến cho quý khách )

 

 

IV/  CÁCH THANH TOÁN VÀ NHẬN BỘ TÀI LIỆU: ( quý khách chọn 1 trong 2 cách thanh toán sau )

 

CÁCH THANH TOÁN 1 : Qúy khách gửi tiền vào tài khoản :

Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Phú Yên – 236 Hùng Vương – Tp Tuy Hòa – Phú Yên.

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Tùng.

Số tài khoản:   711A14 142 143

Sau đó chúng tôi sẽ gửi Bộ tài liệu cho quý khách .

  

CÁCH THANH TOÁN 2 : NHẬN ĐƯỢC TÀI LIỆU RỒI THANH TOÁN TIỀN

+ Để tạo sự yên tâm và tiết kiệm thời gian cho khách hàng khi đặt hàng - mua hàng từ xa, chúng tôi sẽ gửi hàng thông qua nhân viên chuyển phát nhanh đến tận nơi cho quý khách theo địa chỉ quý khách yêu cầu , sau khi quý khách nhận được Bộ tài liêu quý khách xin vui lòng “ thanh toán tiền cho nhân viên chuyển phát đó ”.

 

+ Nếu trong thời gian quý khách đi vắng, hãy ủy quyền cho người khác nhận thay Bộ tài liệu  do nhân viên chuyển phát gửi đến.

 

 

ĐẶC BIỆTCHÚNG TÔI GIAO HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ MIỄN PHÍ CƯỚC GIAO HÀNG CHO QUÝ KHÁCH.

 

V/  THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 

Nguyễn Hoàng Tùng.

Địa chỉ : Số 13/51 đường Lý Thái Tổ - Phường 6 - thành phố Tuy Hòa – Phú Yên.

Điện thoại:    0942 004 614

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Email : nguyentung269@yahoo.com.vn 

Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Phú Yên – 236 Hùng Vương – Tp Tuy Hòa – Phú Yên.

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Tùng.

Số tài khoản:   711A14 142 143

 

VI/ TRAO ĐỔI TÀI LIỆU :

 

Quý khách có thể được cung cấp tài liệu miễn phí bằng cách trao đổi tài liệu hoặc các sản phẩm dịch vụ của bạn có giá trị tương đương.

Quý khách vui lòng gửi danh mục chi tiết tài liệu bạn có cho chúng tôi theo email: nguyentung269@yahoo.com.vn 

Nếu chúng tôi thấy rằng tài liệu của bạn phù hợp, chúng ta có thể tiến hành trao đổi, nếu không phù hợp, chúng tôi thành thật xin lỗi trước vì không thể trao đổi.

Chúng tôi hi vọng rằng bộ tài liệu này sẽ mang lại lợi ích cho các bạn trong việc kinh doanh và phát triển công ty của mình lên tầm cao mới.

 

***** XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!! *****

 


Thông tin liên hệ:Không Online

 Liên hệ ngay