• Về chúng tôi

      - Chế tạo máy,cung cấp, sửa chữa, phục hôi các thiết bị máy( đặc biệt các thiệt bị lớn ) cung cấp chủ yếu cho các ngành công nghiệp nặng như: Khai mỏ,...

      Xem chi tiết