• Về chúng tôi

                  I.      THÔNG TIN TỔNG QUAN: Tên công ty:   CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƠ TOÀN CẦU Tên giao dịch quốc tế:   GLOBAL ELECTRICAL MECHANICAL INSTALLATION                                                        COMPANY LIMITED Tên viết...

      Xem chi tiết