• Về chúng tôi

      Được thành lập từ năm 1992, tại làng nghề Kiêu Kỵ, thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, một làng nghề có truyền thống thuộc da lâu đời, nổi tiếng trong...

      Xem chi tiết