Trang chủ Sản phẩm TÀI LIỆU QUẢN TRỊ QUÁN CAFE (BAR)
 • Chi tiết sản phẩm


   Phóng to
   TÀI LIỆU QUẢN TRỊ QUÁN CAFE (BAR)

   Ngày đăng:
   Gói:
   Từ khóa:
   Giá:
   Số lượng:
   Thời gian giao hàng:

    Liên hệ ngay

   TÀI LIỆU QUẢN TRỊ QUÁN CAFE (BAR)

   Mô tả:

   TÀI LIỆU QUẢN TRỊ CAFÉ ( hoặc BAR)

   (Bộ tài liệu giá 500.000 đồng / 1 Bộ)

   Quý khách có thể tham khảo chi tiết các sản phẩm khác qua trang web:

   http://tailieuchatluong.mov.mn/ 

   *** Lưu ý: Chúng tôi chuyển tài liệu (chủ yếu là file word) cho khách hàng dưới dạng đĩa CD (không phải sách) theo từng mục cụ thể và rõ ràng để khách hàng dễ dàng tham khảo, chỉnh sửa, cải tiến trực tiếp trên đĩa CD theo thực tế áp dụng trong doanh nghiệp.

    

   Nội dung của Bộ tài liệu:

   Phần 1: Bảng mô tả các chức danh Café (Bar).

   Phần 2: Quy chế kiểm soát Café (Bar).

   Phần 3: Quản trị nhân sự Café (Bar).

   Phần 4: Nghiệp vụ Bộ phân Bar.

   Phần 5: Nghiệp vụ Bộ phận Bếp Café (Bar).

   Phần 6: Nghiệp vụ Bộ phận Kế toán Café (Bar).

   Phần 7: Nghiệp vụ Bộ phận mua hàng Café (Bar).

   Phần 8: Nghiệp vụ Bộ phận vệ sinh Café (Bar).

   Phần 9: Nghiệp vụ Bộ phận Kho Café (Bar).

   Phần 10: Nghiệp vụ Bộ phận phục vụ Café (Bar).

   Phần 11: Nghiệp vụ Bộ phận Bảo vệ Café (Bar).

    

   PHẦN 1: BẢNG MÔ TẢ CÁC CHỨC DANH CAFÉ BAR:

   1. Bảng mô tả công việc của tổng quản lý Café - Bar: 3 trang .

   2. Bảng mô tả công việc của quản lý Café - Bar: 4 trang .

   3. Bảng mô tả công việc của tổ trưởng phục vụ bàn Café - Bar: 2 trang .

   4. Bảng mô tả công việc của nhân viên phục vụ Café - Bar: 3 trang .

   5. Bảng mô tả công việc của nhân viên rửa chén Café - Bar: 2 trang .

   6. Bảng mô tả công việc của nhân viên thu ngân Café - Bar: 3 trang .

   7. Bảng mô tả công việc của nhân viên chạy bàn Café - Bar: 3 trang .

   8. Bảng mô tả công việc bộ phận Bếp Café - Bar: 2 trang .

   9. Bảng mô tả công việc của BARTENDER Café - Bar: 3 trang .

   10. Bảng mô tả công việc của nhân viên lễ tân Café - Bar: 3 trang .

   11. Bảng mô tả công việc của Captain Café - Bar: 02 trang

   12. Bảng mô tả công việc của Tổ trưởng pha chế Café - Bar: 02 trang

   13. Bảng mô tả công việc của tổ trưởng vệ sinh Café - Bar: 02 trang

   14. Bảng mô tả công việc của nhân viên vệ sinh Café - Bar: 02 trang

   15. Bảng mô tả công việc của nhân viên rửa chén Café - Bar:  02 trang

   16. Bảng mô tả công việc của quản lý bếp Café - Bar:  03 trang

   17. Bảng mô tả công việc của bếp trưởng Café - Bar: 02 trang

   18. Bảng mô tả công việc của đầu bếp Café - Bar: 02 trang

   19. Bảng mô tả công việc của phụ bếp Café - Bar: 02 trang

   20. Bảng mô tả công việc của quản lý Quầy Bar:

    

   PHẦN 2: QUY CHẾ KIỂM SOÁT CAFÉ BAR: Kiểm soát trong quá trình mua hàng, kiểm soát bộ phận bếp, kiểm soát bộ phận thu ngân, kiểm soát bộ phận pha chế, kiểm soát bộ phận Order&Bill, bộ phận phục vụ để giảm thiểu thất thoát trong quá trình điều hành.

    

   1. Kiểm soát nội bộ trong quá trình mua hàng Café - Bar: 7 trang .

   2. Quy chế kiểm soát bộ phận bếp Café - Bar: 2 trang .

   3. Quy chế kiểm soát bộ phận thu ngân Café - Bar: 3 trang .

   4. Quy chế kiểm soát bộ phận mua hàng Café - Bar: 2 trang .

   5. Quy chế kiểm soát bộ phân pha chế Café - Bar: 2 trang .

   6. Hướng dẫn kiểm soát order và Bill Café - Bar: 3 trang .

   7. Quy chế kiểm soát bộ phận phục vụ Café - Bar: 4 trang .

    

   PHẦN 3: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CAFÉ – BAR

   1. Sổ tay nhân viên Café - Bar

   2. Quy trình tuyển dụng nhân sự Café - Bar

   3. Quy trình thử việc nhân viên Café - Bar

   3. Kế hoạch chuẩn bị thử việc Café - Bar

   4. Quyết định tiếp nhận nhân viên Café - Bar

   5. Hợp đồng thử việc của nhân viên.

   6. Quy chế khên thưởng nhân viên Café - Bar

   7. Phiếu đề nghị khen thưởng nhân viên.

   8. Quyết định khen thưởng nhân viên Café - Bar

   9. Quy trình đánh giá công việc của nhân viên Café - Bar

   10. Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu của nhân viên.

   11. Bảng đánh giá công việc của nhân viên.

   12. Quy chế lương Café – Bar.

   13. Đề nghị tăng lương cho nhân viên.

   14. Quyết định tăng lương.

   15. Quy trình tính toán và trả lương cho nhân viên Café – Bar.

   16. Quy định đánh giá công việc của nhân viên hàng tháng Café – Bar.

   17. Bảng đánh giá nhân viên Café – Bar.

   18. Đánh giá công việc theo tháng Café – Bar.

   19. Quy định quản lý tài sản Café – Bar.

   20. Biên bản bàn giao ca.

    

   PHẦN 4: NGHIỆP VỤ BỘ PHẬN BAR:

   1. Quy định quản lý hàng hóa quầy bar: 04 trang

   2. Quy định quản lý dụng cụ quầy bar: 04 trang

   3. Quy định gửi rượu: 05 trang

   4. Quy trình phục vụ quầy bar: 05 trang

   5. Quy trình mở quầy bar: 04 trang

   6. Quy trình phục vụ rượu, bia: 05 trang

   7. Quy trình pha chế quầy bar: 04 trang

   8. Báo cáo xuất nhập tồn hàng ngày: 01 trang

   9. Bảng định mức tồn kho bar max: 01 trang

   10. Bảng định mức mua hàng bar: 01 trang

   11. Danh mục hàng chuẩn bị vào ca: 01 trang

   12. Báo cáo tình hình sử dụng tài sản hàng tháng: 01 trang

    

   PHẦN 5: NGHIỆP VỤ BỘ PHẬN BẾP CAFÉ – BAR:

   1. Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn Café - Bar, 05 trang

   2. Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu Café - Bar, 04 trang

   3. Quy trình chế biến Café - Bar, 05 trang

   4. Quy định quản lý các loại dụng cụ chế biến Café - Bar, 04 trang

   5. Quy định quản lý thực phẩm không sử dụng hết Café - Bar, 04 trang

   6. Quy định quản lý các loại đồ dùng khác Café - Bar, 03 trang

   7. Quy trình hủy thực phẩm Café - Bar, 06 trang

   8. Báo cáo xuất nhập tồn hàng tháng Café - Bar, 01 trang

   9. Bảng định mức tồn kho BEP max Café - Bar, 01 trang

   10. Bảng định mức mua hàng Café - Bar, 01 trang

   11. Danh mục hàng chuẩn bị vào ca Café - Bar, 01 trang

   12. Báo cáo tình hình sử dụng tài sản hàng tháng Café - Bar, 01 trang

   13. Công thức tiêu chuẩn món Café - Bar, 01 trang

   14. Danh mục gia vị Café - Bar, 01 trang

    

   PHẦN 6: NGHIỆP VỤ BỘ PHẬN KẾ TOÁN CAFÉ – BAR:

   1. Quy định xuất và quản lý hóa đơn Café - Bar, 08 trang

   2. Hướng dẫn công việc nhân viên thu ngân Café - Bar, 04 trang

   3. Hướng dẫn quản lý tiền Café - Bar, 03 trang

   4. Hướng dẫn cập nhật tỉ giá hàng ngày Café - Bar, 07 trang

   5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm thu ngân Café - Bar, 05 trang

   6. Hướng dẫn phát hiện tiền giả Café - Bar, 10 trang

   7. Phiếu tiếp khách Café - Bar, 01 trang

   8. Phiếu nộp tiền Café - Bar, 01 trang

   9. Bảng cân đối bán hàng thực tế Café - Bar, 01 trang

   10. Bảng chi tiết cần đối bán hàng thực tế Café - Bar, 01 trang

   11. Báo cáo hủy hóa đơn Café - Bar, 01 trang

   12. Hóa đơn chưa thanh toán Café - Bar, 01 trang

   13. Thông tin hóa đơn Café - Bar, 01 trang

   14. Hóa đơn bán hàng Café - Bar, 01 trang

   15. Sổ giao nhận chứng từ Café - Bar, 01 trang

   16. Phiếu giao nhận chứng từ Café - Bar, 01 trang

    

   PHẦN 7: NGHIỆP VỤ BỘ PHẬN MUA HÀNG CAFÉ – BAR:

   1. Quy trình đánh giá nhà cung ứng hàng hóa cho Café - Bar, 06 trang

   2. Quy trình mua hàng Café – Bar: 05 trang

   3. Quy trình mua nguyên vật liệu của kho Café – Bar:  04 trang

   4. Kế hoạch mua hàng nguyên vật liệu Café – Bar:  01 trang

   5. Quy trình mua hàng hải sản tươi sống Café – Bar:  04 trang

   6. Kế hoạch mua hàng hải sản Café – Bar:  01 trang

   7. Phiếu yêu cầu mua hàng Café – Bar:  01 trang

   8. Danh mục nhà cung cấp hàng hóa Café – Bar:  01 trang

   9. Bảng đánh giá nhà cung cấp Café – Bar:  01 trang

   10. Bảng khảo sát giá Café – Bar: 01 trang

   11. Sổ theo dõi giao hàng Café – Bar:  01 trang

   12. Bảng tiêu chuẩn hàng hóa Café – Bar:  01 trang

    

   PHẦN 8: NGHIỆP VỤ BỘ PHẬN VỆ SINH CAFÉ – BAR:

   .1. Hướng dẫn vệ sinh wc Café – Bar: 05 trang.

   2. Hướng dẫn vệ sinh bếp bànCafé – Bar: 04 trang.

   3. Hướng dẫn lau kính Café – Bar: 04 trang.

   4. Hướng dẫn vệ sinh thảm sàn Café – Bar: 05 trang.

   5. Quy trình rửa chén bát Café – Bar: 04 trang.

    

   PHẦN 9: NGHIỆP VỤ BỘ PHẬN KHO CAFÉ – BAR::

   1. Quy trình xuất nhập hàng hóa Café – Bar:  09 trang

   2. Quy định sắp xếp lưu kho Café – Bar: 04 trang

   3. Quy định định mức tồn kho Café – Bar: 04 trang

   4. Phiếu yêu cầu xuất hàng Café – Bar:  01 trang

   5. Phiếu yêu cầu nhập hàng Café – Bar: 01 trang

   6. Bảng định mức tồn kho max, min Café – Bar:  01 trang

   7. Thẻ kho Café – Bar: , 01 trang

   8. Phiếu nhập kho Café – Bar: 01 trang

   9. Phiếu xuất kho Café – Bar: 01 trang

   10. Báo cáo xuất nhập tồn Café – Bar: 01 trang

   11. Báo cáo kiểm kê kho Café – Bar: 01 trang

    

   PHẦN 10: NGHIỆP VỤ BỘ PHẬN PHỤC VỤ CAFÉ – BAR:

   1. Quy trình đặt bàn Café – Bar: 08 trang.

   2. Quy trình phục vụ trực tiếp Café – Bar: 06 trang.

   3. Hướng dẫn công việc nhân viên lễ tân Café – Bar: 05 trang.

   4. Hướng dẫn công việc nhân viên phục vụ Café – Bar: 10 trang.

   5. Hướng dẫn công việc nhân viên chạy bàn Café – Bar: 04 trang.

   6. Quy trình phục vụ tiệc Café – Bar: 07 trang.

   7. Hướng dẫn cách ghi order Café – Bar: 04 trang.

   8. Hướng dẫn xử lý tình huống nhân viên phục vụ Café – Bar: 06 trang.

   9. Quy trình phục vụ rượu, bia Café – Bar: 06 trang.

   10. Phiếu đặt bàn Café – Bar: 01 trang.

   11. Sổ theo dõi đặt bàn Café – Bar: 01 trang.

   12. Phiếu xử lý khiếu nại của khách hàng Café – Bar: 01 trang.

   13. Phiếu đánh giá ý kiến khách hàng Café – Bar: 01 trang.

   14. Sổ thông tin nội bộ Café – Bar: 01 trang.

   15 Captain Order Café – Bar: 01 trang.

   16. Báo cáo tình hình sử dụng tài sản hàng tháng Café – Bar:  01 trang.

    

   PHẦN 11:  NGHIỆP VỤ BỘ PHẬN BẢO VỆ CAFÉ – BAR:

   1. Bảng mô tả công việc của nhân viên bảo về café – bar.

   2. Quy định kiểm soát nhân viên - khách hàng ra vào Café – Bar: 4 trang .

   3. Sổ theo dõi khách ra vào Café – Bar: 1 trang .

   4. Sổ theo dõi nhân viên ra vào Café – Bar: 1 trang .

   5. Sổ theo dõi ô tô ra vào Café – Bar: 1 trang .

   6. Các dụng cụ phòng cháy chữa cháy thông dụng Café – Bar: 1 trang .

   7. Hướng dẫn sử dụng vòi rồng : 1 trang .

   8. Kế hoạch thoát hiểm ( mẫu ) Café – Bar : 1 trang .

   9. Kế hoạch thực hiện phòng cháy chữa cháy Café – Bar: 5 trang .

   10. Nội quy phòng cháy chữa cháy Café – Bar: 1 trang .

    

   THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    

   Nguyễn Hoàng Tùng.

   Địa chỉ : số 13/51 Lý Thái Tổ - Phường 6 - thành phố Tuy Hòa – Phú Yên.

   Điện thoại:                0946 20 20 21

   Hãy liên hệ với chúng tôi qua Email : nguyentung269@yahoo.com.vn 

   Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Phú Yên – 236 Hùng Vương – Tp Tuy Hòa – Phú Yên.

   Chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Tùng.

   Số tài khoản:   711A14 142 143

   HÌNH THỨC NHẬN TÀI LIỆU:

   1. Vì dung lượng của Bộ tài liệu quá lớn nên chúng tôi sẽ gửi toàn bộ tài liệu trên cũng như những nội dung trong khuyến mãi cho khách hàng thông qua các đĩa CD theo từng mục cụ thể và rõ ràng để khách hàng có thể dễ sử dụng.

   2. Toàn bộ tài liệu của chúng tôi được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau: các buổi học hội thảo, chuyên đề, trên internet, CD, giáo trình các khóa học đào tạo quản lý kinh doanh, quản lý bán hàng của các trường Đại học cũng như của các học viện đào tạo từ nhiều nơi ……

   3. Tất cả các file đều chủ yếu là dạng file word, nếu file dưới dạng khác chúng tôi sẽ chú thích (ví dụ như file excel). 

   4. Ưu điểm của tài liệu là khách hàng dễ dàng tham khảo, chỉnh sửa, cải tiến theo thực tế áp dụng trong doanh nghiệp.

   HÌNH THỨC THANH TOÁN:

   Qúy khách gửi tiền vào tài khoản:

     + Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Phú Yên - 236 Hùng Vương-Tp Tuy Hòa -PhúYên.

     + Chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Tùng.

     + Số tài khoản:   711A14 142 143.

   *** Trong vòng 1 ngày Qúy khách sẽ nhận được Bộ tài liệu.

    

   Chúng tôi hi vọng rằng bộ tài liệu này sẽ mang lại lợi ích cho các bạn trong việc kinh doanh và phát triển công ty của mình lên tầm cao mới.

    

   XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!!

    

    


   Thông tin liên hệ:   Tôi đang Online

    Liên hệ ngay