• Về chúng tôi

      Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: Mua bán, chế biến xuất nhập khẩu cà phê, nông sản, hàng hóa tiêu dùng, máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu, hóa chất,...

      Xem chi tiết