Chính sách bảo hành

Tất cả các sản phẩm tuân theo điều khoản bảo hành của sản phẩm đó tại thời điểm mua hàng thanh toán thành công

Tùy loại sản phẩm khác nhau sẽ có chính sách bảo hành khác nhau.

Khách hàng có thể bảo hành tại shop của chúng tôi